Do góry

USŁUGI PARTNERÓW HR.PL

Dzięki umowom partnerskim HR.PL może zaoferować Państwu dodatkowe użyteczne usługi związane z podejmowaniem pracy za granicą.

Ubezpieczenie NNW

Human Resources Poland

HR.PL współpracuje z TU Generali w zakresie sprzedaży polis ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujących na terenie całej Europy. Ubezpieczenie NNW stanowi doskonałe uzupełnienie klasycznego ubezpieczenia społecznego, które każdy pracownik ma zapewnione w ramach umowy o pracę. Polecamy je szczególnie pracownikom podejmującym pracę w zawodach fizycznych, gdzie ryzyko ewentualnego wypadku jest wyższe. Polisa kosztuje 250 złotych i obowiązuje przez okres jednego roku, 24 godziny na dobę w całej Europie. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wykupienia polisy prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 648 61 15 .

Zwrot podatku

HR.PL wraz z firmą Taxback oferuje Państwu swoją pomoc przy wykonywaniu rocznych rozliczeń podatkowych za granicą. W zdecydowanej większości przypadków, osobom pracującym za granicą należy się zwrot nadpłaconego podatku, jednak procedury oraz wymagana dokumentacja często zniechęca. Konsultanci Taxback pomogą Państwu w wyliczeniu należnego zwrotu oraz przygotowaniu właściwej dokumentacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 829 93 01 i powołanie się na naszą firmę.

Konto bankowe w Wielkiej Brytanii

HR.PL współpracuje z kilkoma brytyjskimi bankami w zakresie pomocy przy otwieraniu rachunków bankowych dla pracowników z Polski. Konta te są specjalnie przygotowane dla osób podejmujących pracę na Wyspach Brytyjskich a cała obsługa odbywa się w języku polskim. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących kont, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 859 02 16.