Wybierz język

Co Cię interesuje?

OUTPLACEMENT

Outplacement – łagodzenie negatywnych konsekwencji zwolnień, dotykających zarówno pracownika jak i pracodawcę. Wsparcie pracodawcy w trudnym procesie zmian w zatrudnieniu. Efektywna pomoc zwalnianym pracownikom w dalszej karierze zawodowej.

Obecna coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza wywiera wpływ na różne segmenty i gałęzie rynku. Wiele zakładów staje przed koniecznością restrukturyzacji i grupowych zwolnień pracowników. Jak przeprowadzić ten proces, by uniknąć konfliktu pracodawcy z pracownikami, napięć społecznych, a firma zyskała miano odpowiedzialnej społecznie?

Firma HR.PL zapewnia wsparcie swoim Klientom zarówno w kwestii zatrudniania nowych pracowników jak również w przypadku redukcji zatrudnienia, do czego wykorzystywany jest pakiet usług określanych jako outplacement.

Outplacement ma za zadanie zapewnienie wsparcia pracownikom opuszczającym miejsce pracy z powodów zależnych od pracodawcy.

Cel programu: Celem programu Outplacement jest doprowadzenie do zawarcia stosunku pracy z nowym pracodawcą przez wszystkich uczestników programu. W ramach programu zapewniamy: pomoc w opracowaniu profesjonalnego dossier zawodowego, ułatwienie dostępu do potencjalnych pracodawców, szkolenia z zakresu autoprezentacji oraz technik poszukiwania pracy, jak również pomoc w doborze oferty pracy zgodnej z profilem zawodowym każdego z uczestników programu.

Założenia programu Outplacement:
 1. Profesjonalna pomoc osobom zwalnianym w planowaniu przyszłej kariery zawodowej i rozwiązywaniu problemów związanych z zachodzącymi zmianami,
 2. Pomoc osobom zwalnianym w odzyskaniu zaufania do własnych możliwości w krytycznym okresie życia oraz wsparcie w łagodzeniu stresu, jakim jest utrata pracy,
 3. Skrócenie czasu potrzebnego do znalezienia nowego zatrudnienia i zwiększenie szans znalezienia pracy przez osoby zwalniane,
 4. Podtrzymanie lub poprawienie wizerunku firmy na rynku, dzięki inwestowaniu w przyszłość odchodzących pracowników,
 5. Łagodzenie procesu przemian dostosowania się organizacji do nowej sytuacji na rynku
 6. Ochrona wizerunku pracodawcy na rynku oraz wzrost zaufania do pracodawcy wśród pracowników pozostających w firmie,
 7. Minimalizacja spadku wydajności pracy w trakcie zmian i po ich wprowadzeniu przez pozostałych pracowników,
 8. Wsparcie Działu HR oraz fachowe doradztwo

Korzyści dla uczestników:
 • Wyspecjalizowane doradztwo zawodowe, diagnoza kompetencji i predyspozycji zawodowych,
 • Doradztwo w zakresie nowoczesnych metod poszukiwania pracy,
 • Szkolenia w formie warsztatowej w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Zmniejszenie negatywnych emocji związanych z utratą dotychczasowego zatrudnienia, wzmocnienie motywacji,
 • Dostęp do ofert pracy, spotkania z potencjalnymi pracodawcami,
 • Bieżące konsultacje w zależności od potrzeb,
 • Forma projektu dostosowana do poziomu i aspiracji zwalnianych pracowników

Korzyści dla firmy decydującej się na program Outplacement:
 • Ugruntowanie opinii solidnego i rzetelnego pracodawcy na rynku pracy,
 • Sprawne i bezkonfliktowe przeprowadzenie procesu zwalniania pracowników,
 • Eliminowanie poczucia niepewności wśród pozostającego personelu poprzez przekazywanie rzetelnej i jasnej informacji o odnośnie zmian zachodzących w firmie,
 • Wsparcie działu HR w zadaniach przekraczających standardowy zakres działań.

Realizacja programu Outplacement (informacje ogólne):
 1. Zebranie szczegółowych danych o uczestnikach programu,
 2. Przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla uczestników,
 3. Wywiady indywidualne pogłębione,
 4. Doradztwo w stworzeniu profesjonalnego dossier,
 5. Szkolenia w formie warsztatów dla uczestników,
 6. Prezentacja potencjalnych pracodawców,

Czas realizacji projektu – 3 miesiące. Rozpoczęcie programu następuje w dniu podpisania umowy i dostarczenia niezbędnych danych i dokumentów wszystkich uczestników programu.

Sugerowany koszt realizacji: 50% kwoty po podpisaniu umowy o współpracę Pozostała cześć kwoty płatna w równych ratach po podpisaniu listu intencyjnego, umowy o prace lub o współprace przez poszczególnego uczestnika programu.

W przypadku zainteresowania usługą Outplacement prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres: info@hr.pl.

Szukaj pracy

Menu

Skorzystaj z naszej oferty

Kontakt w sprawie ofert

Centrala HR.pl:
+48 22 859 02 16
+48 22 859 02 17
+48 22 859 02 18
+48 22 855 42 36
+48 22 649 20 46
Budownictwo
Branże techniczne
Stanowiska Inżynierskie
Opieka

Biura w Polsce

© 2013 - 2022 Doradztwo Personalne HR.pl Human Resources Poland

Menu pomocnicze