Do góry

Leasing Pracowniczy

Leasing Pracowniczy

Sporządzanie i podpisywanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych, obsługa wszystkich dokumentów towarzyszących zatrudnieniu (m.in.: akta osobowe, teczki pracownicze)

Naliczanie wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowego (dodatkowe godziny, prowizje, premie, bonusy)

Wypłata wynagrodzenia dla pracownika tymczasowego

Terminowe odprowadzanie składek podatku dochodowego

Przekazywanie pracownikom szczegółowych informacji, dotyczących składników ich wynagrodzenia

Sporządzanie list płac, przelewów, dokumentów wypłat kasowych, raportów i uzgodnień dla celów księgowości (PK), sprawozdań statystycznych oraz przesyłanie ich do właściwych urzędów statystycznych

Zgłoszenie pracowników tymczasowych do ZUS oraz ich wyrejestrowywanie; terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Skontaktuj się z nami