Do góry

Doradztwo dla kandydata

Doradztwo dla kandydata

Oferujemy duży wybór ofert pracy w Polsce i za granicą, dopasowanych do aktualnych potrzeb rynku. Dbamy o to, aby każdy proces rekrutacyjny był dla przyszłego kandydata pozytywnym przeżyciem.

Nasi specjaliści podczas spotkań o charakterze doradczym, pomagają w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej, przeprowadzają szczegółową analizę potrzeb, kwalifikacji, zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych kandydata. Poprzez interview i głęboką analizę wspierają i wskazują kierunki w zakresie wyborów edukacyjno-zawodowych.

W ramach tej usługi oferujemy wsparcie poprzez cały proces poszukiwania pracy, stworzenie CV i listu motywacyjnego. Prowadzimy rozmowy wstępne, weryfikacje kompetencji, dopasowanie odpowiedniej oferty wg umiejętności i osiągnięć kandydata – analizę predyspozycji i umiejętności zawodowych.

Wierzymy, że ciągła edukacja i podnoszenie kompetencji naszego zespołu, jest kluczem do sukcesu. Aktywnie słuchamy i potrafimy znaleźć optymalne rozwiązanie.

Aktualne Oferty pracy