Do góry

Payroll / Kadry Płace

Payroll / Kadry Płace

Idąc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów realizujemy kompleksową i profesjonalną obsługę kadr i płac.

Oferujemy przedsiębiorstwom wsparcie przynoszące wymierne korzyści poprzez redukcję kosztów zatrudnienia, zmniejszenie ryzyka operacyjnego, zwiększenie skuteczności rozwoju biznesu bez zbędnego angażowania dodatkowego personelu kadrowego.

Usługa obejmuje, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, listy wynagrodzeń, wypłata wynagrodzeń, deklaracje i rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS, sporządzanie deklaracji rocznych PIT, wydawanie zaświadczeń i raportów a także wiele innych działań w tym obszarze.

Nasze usługi pozwalają przedsiębiorcom na skoncentrowaniu się na rozwoju funkcjonowania organizacji, ponieważ to my przejmujemy odpowiedzialność za kadry, płace oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u w tym obszarze.

Skontaktuj się z nami