Wybierz język

Co Cię interesuje?

USŁUGI DLA PRACODAWCÓW

Human Resources Poland - selekcja - rekrutacja - doradztwo personalne

Human Resources Poland - HR.PL w ramach swojej działalności jako agencja doradztwa personalnego poleca swoim klientom następujące usługi:

  1. Selekcja z dopasowaniem - zadaniem HR.PL jest zebranie aplikacji oraz dokonanie wyboru kandydatów spełniających kryteria i kwalifikacje wskazane w opisie stanowiska. Dokumenty wyselekcjonowanych kandydatów przesyłane będą bezpośrednio do Państwa firmy.
  2. Rekrutacja / Direct Search - zadaniem HR.PL jest wyszukanie kandydatów oraz selekcja aplikacji, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i ocena predyspozycji kandydatów w celu weryfikacji dotychczasowych osiągnięć zawodowych, umiejętności i kompetencji kandydatów, a następnie rekomendacja kilku najlepszych kandydatów na dane stanowisko.
  3. Executive Search - tą usługę polecamy pracodawcom poszukującym pracowników na najwyższe stanowiska.


W ramach procesu rekrutacji HR.PL przeprowadzi następujące działania:
  1. Opis Stanowiska - We współpracy z klientem przygotowujemy opis stanowiska, dokonujemy analizy wymagań kompetencyjnych, wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz predyspozycji osobowościowych i zawodowych.
  2. Kampania ogłoszeniowa - Korzystamy z własnej bazy danych kandydatów przy jednoczesnej kampanii ogłoszeniowej w portalach branżowych, gazetach ogólnopolskich, lokalnych i branżowych.
  3. Selekcja aplikacji - Przeprowadzenie procesu selekcji kandydatów z wykorzystaniem interwiew telefonicznego, a następnie dostarczenie klientowi dokumentów (CV) kandydatów i / lub zaaranżowanie rozmów kwalifikacyjnych.
  4. Rozmowy kwalifikacyjne - Zorganizowanie i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z poszczególnymi kandydatami wyłonionymi podczas procesu selekcji. Rozmowy kwalifikacyjne będą miały charakter wywiadów kompetencyjnych z uwzględnieniem następujących obszarów: doświadczenie zawodowe związane z określonym obszarem zawodowym (tj. wynikającym z opisu stanowiska), organizacja warsztatu pracy, osiągnięcia w określonym obszarze zawodowym a także na życzenie klienta testy psychologiczne.
  5. Prezentacja kandydatów - Po zakończeniu procesu weryfikacji kandydatów HR.PL przedstawi krótką listę 3-5 najlepszych kandydatów a na życzenie Klienta większą ich liczbę oraz zaaranżujemy spotkania kwalifikacyjne ze wskazanymi przez pracodawcę osobami, które odpowiadają wymaganiom klienta i są gotowe do podjęcia pracy w na korzyść przyszłego pracodawcy.


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usług jakimi możemy pomóc Państwa firmie prosimy o kontakt lub zapoznanie się z naszą ofertą

Szukaj pracy

Menu

Skorzystaj z naszej oferty

Kontakt w sprawie ofert

Centrala HR.pl:
+48 22 859 02 16
+48 22 859 02 17
+48 22 859 02 18
+48 22 855 42 36
+48 22 649 20 46
Budownictwo
Branże techniczne
Stanowiska Inżynierskie
Opieka

Biura w Polsce

© 2013 - 2022 Doradztwo Personalne HR.pl Human Resources Poland

Menu pomocnicze