Do góry

Praca we Francji

Human Resources Poland - Praca we Francji

Czy HR.PL może zajmować się pośrednictwem pracy za granicą?
Tak. Posiadamy zezwolenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na pośrednictwo pracy za granicą nr 2652/1b. Zobacz nasz certyfikat.

Czy HR.PL pobiera jakieś opłaty za swoje usługi?
Za pośrednictwo pracy nasza firma nie pobiera żadnych opłat!

Czy Polacy mogą pracować we Francji bez pozwolenia na pracę?
Tak. Od 1 lipca 2008 roku Francja otworzyła swój rynek pracy dla pracowników z Polski – oznacza to, że nie trzeba się starać o pozwolenie na pracę.

Kto ma największe szanse na otrzymanie pracy we Francji?
Obecnie najwięcej ofert z Francji jest z branży budowlanej – dotyczy to zarówno pracowników konstrukcyjnych (cieśle, zbrojarze, betoniarze, murarze, monterzy konstrukcji) jak i pracowników wykończeniowych (posadzkarze, glazurnicy, elektrycy, hydraulicy). Jest też duża ilość ofert pracy dla personelu z doświadczeniem medycznym (opiekunki, pielęgniarki, lekarze) oraz dla personelu biurowego. W przypadku prac niezwiązanych z budownictwem, znajomość języka Francuskiego jest zawsze wymagana.

Jakie stawki podatkowe obowiązują we Francji?
We Francji, podobnie jak w Polsce, podatek dochodowy ma charakter progresywny. Zarobki do 4.262 EUR w skali roku są zwolnione od podatku dochodowego. Następne progi są następujące: do 8,383 EUR – 6,83%, do 14.754 EUR – 19,14%, do 23.888 EUR – 28,26%, do 38.868 EUR – 37,38%, do 47.932 EUR – 42,62% i powyżej 47.933 EUR – 48,09%. Zaliczki na podatek dochodowy są pobierane trzykrotnie w ciągu roku.

Jak rozliczyć podatek naliczony we Francji?
Sposób rozliczenia podatku jest uzależniony od wielu czynników. Proponujemy kontakt z firmą Taxback pod numerem 0048 22 829 91 70, która pomoże Państwu w uzyskaniu zwrotu nadpłaconego podatku.

Ile wynosi stawka minimalna?
Obecnie obowiązująca stawka minimalna to 11,07 EUR za godzinę brutto.

Ile wynosi standardowy czas pracy?
Podstawowy tydzień pracy wynosi 35 godzin i na jego podstawie ustalany jest wymiar pracy. Pozostałe przepisy dotyczące czasu pracy obowiązujące we Francji są takie same jak w całej Unii Europejskiej.

Jak wygląda kwestia urlopów?
Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego we Francji wynosi 30 dni roboczych, czyli 2,5 dnia miesięcznie. Cały urlop musi być wykorzystany do końca roku kalendarzowego. W uzasadnionych przypadkach pracownicy mogą liczyć na urlop bezpłatny.

Kto opłaca Ubezpieczenie Społeczne?
Wszystkie legalnie zatrudnione osoby mają opłacane składki ubezpieczenia społecznego przez pracodawcę.

W jakim czasie otrzymam odpowiedź jeśli już przesłałem swoje dokumenty?
Czas oczekiwania na odpowiedź od zagranicznego pracodawcy w sprawie wstępnego zakwalifikowania kandydatów do pracy wynosi od kilku dni do dwóch miesięcy. Wszystkie opóźnienia leżą tylko i wyłącznie po stronie pracodawcy zagranicznego i najczęściej spowodowane są długim procesem selekcyjnym.

Kto pokrywa koszty przejazdu do kraju, w którym mam podjąć pracę?
Koszty przelotu z Polski pokrywane są przez pracowników. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że pracodawca opłaca koszty przelotu – wtedy w ogłoszeniu jest umieszczona odpowiednia informacja.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę wraz z Towarzystwem Ubezpieczeniowym GENERALI przygotowaliśmy korzystny pakiet ubezpieczeniowy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa jest zawierana na okres 12 miesięcy i obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową na całym świecie. Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na skutek: śmierci, poważnego urazu (oparzenia, złamania, utrata narządu), dzienne świadczenia szpitalne, zwrot kosztów na zakup protez czy operacji plastycznych, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy. Wysokość wypłacanych świadczeń zależy od zdarzenia i od klasy ryzyka zawodowego.

Użyteczne adresy internetowe – linki

Co muszę wziąć ze sobą?
Przy podejmowaniu pracy poza granicami Polski radzimy wziąć ze sobą kwotę w wysokości około 150 EUR. Te pieniądze pozwolą wam spokojnie żyć do czasu otrzymania pierwszej wypłaty. Ważne, żeby również mieć ze sobą kilka zdjęć formatu paszportowego, dwa dokumenty tożsamości oraz dokumenty poświadczające doświadczenia zawodowe i wykształcenie.

Placówki dyplomatyczne:

Ambasada RP
1, rue de Talleyrand, 75007 Paryż
tel. (0033) 1 431 73 400
adres www: www.ambassade.pologne.net
e-mail: info@ambassade.pologne.net

Konsulat Generalny RP w Paryżu
5, rue de Talleyrand, 75007 Paryż
tel. (0033) 1 431 73 422
adres www: www.consulat-pologne-paris.com.fr

Zapamiętaj:

Numer awaryjny 112 (we wszystkich krajach)Kontakt z nami pod numerem telefonu +4822 855 42 34 lub biuro@hr.pl