Do góry

Praca dla opiekunów

W związku z dużym zapotrzebowaniem Wielkiej Brytanii na personel w sektorze Medycyna / Opieka medyczna w Polsce pojawiło się wiele ofert dla osób pragnących podjąć prace na stanowisku Care Assistant / Suport Worker – Opiekun. Najczęściej jest to praca w domach/ośrodkach opieki, pojawiają się też oferty pracy w domach prywatnych.

WYMAGANIA

Human Resources Poland - praca dla opiekunów

Oferty pracy na stanowisku Opiekuna skierowane są do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość zawodową z niesieniem pomocy osobom starszym; młodzieży i dorosłym z zaburzeniami emocjonalnymi, psychicznymi; osobom niepełnosprawnym intelektualnie czy fizycznie. Jest to doskonała szansa dla absolwentów na znalezienie ciekawej pracy i rozpoczęcie kariery w Wielkiej Brytanii.

Najważniejsze wymagania stawiane kandydatom to znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym, doświadczenie w podobnej pracy (ważne są referencje) oraz życzliwe i empatyczne podejście do podopiecznych. Mile widziane jest też humanistyczne wykształcenie oraz prawo jazdy.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA

Sprawowanie opieki nad podopiecznymi obejmuje dbałość zarówno o ich kondycję fizyczną jak i psychiczną. Zakresy obowiązków w poszczególnych ośrodkach mogą się nieznacznie różnić miedzy sobą (większy nacisk na pomoc typowo fizyczna lub wsparcie psychiczne) w zależności od tego jakimi osobami się opiekujemy.

Rezydenci w domach opieki zmagają się z wielorakimi problemami i potrzebują pomocy w różnych sprawach życia codziennego i społecznego. Dlatego też zaraz po przyjeździe każdy Pracownik bierze udział w Obowiązkowy Szkoleniu – jest to szkolenie, które obejmuje zdrowie i bezpieczeństwo, organizację, żywienie, regulamin domu opieki i oczywiście zasady postępowania z podopiecznymi i zakres pomoc jaki jest im niezbędny. Pracodawca pomaga również w zrobieniu odpowiednich kursów NVQ oraz daje możliwości awansu osobom zaangażowanym i wyróżniającym się w pracy.

OGÓLNE WARUNKI PRACY

Podstawowa ilość pracy Opiekuna to około 38 godzin w tygodniu. Jest to praca zmianowa (3 zmiany poranna, popołudniowa i nocna). Wszyscy pracownicy mają swoje dyżury i pracują na różne zmiany. Godzina rozpoczęcia zmiany zależy od tego, w jakim ośrodku się pracuje. W ramach harmonogramu pracy na zmiany wszyscy pracownicy ośrodków pracują również na zmiany w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Te dni są tak samo uwzględnione w harmonogramie pracy zmianowej ponieważ podopieczni potrzebują pomocy cały czas.

Oczywiście w ciągu roku przysługuje Pracownikowi od 22-28 dni płatnego urlopu.

Wynagrodzenie na tym stanowisku waha się od 5.35 do 7.00 funtów za godzinę pracy – zależy to od Pracodawcy, specyfiki pracy oraz kwalifikacji.

Praca jaką oferują brytyjskie domy opieki zawsze wiąże się z wyjazdem na min rok czasu. Okres próbny trwa od 3 do 6 miesięcy w zależności od firmy. Zawsze jest to praca legalna – kontrakt podpisuje się zazwyczaj przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii lub zaraz po przylocie (oczywiście treść kontraktu jest wcześniej znana).

Przelot do Wielkiej Brytanii zazwyczaj jest opłacony przez Pracodawcę (jeśli nie, to Pracodawca może udzielić pożyczki na zakup biletu, a później odejmuje to z pensji w kilku ratach). Na lotnisku zawsze czeka na Pracowników przedstawiciel Pracodawcy, który następnie przewozi ich do miejsca pracy i zakwaterowania, pomaga się urządzić, pokazuje okolicę czy drogę do pracy.

Pracodawca pomaga także w załatwieniu wszystkich formalności związanych z podjęciem legalnej pracy w UK – czasem również uiszcza odpowiednie opłaty (Home Office, NIN, CRB, Inland Revenue). Składki na podatek oraz ubezpieczenie zdrowotne są potrącane z wynagrodzenia automatycznie zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami.

PRZED WYJAZDEM DO WIELKIEJ BRYTANII

Pracodawca:

Przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii Pracodawca znajduje dla Pracownika zakwaterowanie i dba o to, aby było ono bezpieczne, urządzone, możliwie jak najbliżej miejsca pracy oraz w odpowiednim standardzie. Najczęściej mieszkanie jest zapewnione na pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia. Czynsz za mieszkanie pokrywa Pracownik, ale zazwyczaj jest to odtrącane z pensji ze względu na wcześniejsze uregulowanie czynszu z góry przez Pracodawcę (dzięki temu nie ma potrzeby zabierania ze sobą dużej ilości pieniędzy na przeżycie pierwszego miesiąca). Po okresie 6 miesięcy można podpisać następną umowę z wynajmującym lub poszukać sobie w międzyczasie innego mieszkania.
Przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii Pracodawca przygotowuje system szkoleń i wprowadzenie do pracy nowego pracownika.

Pracownik:

W wyznaczonym terminie Pracownik musi dostarczyć do nas dokumenty wymagane przez Pracodawcę przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii (po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej z Pracodawcą):

  • Kopie dokumentów tożsamości, prawa jazdy; dyplomów, certyfikatów potwierdzających kwalifikacje
  • Kopia aktu urodzenia oraz aktu małżeństwa
  • Minimum 2 referencje
  • Zaświadczenie o niekaralności
  • Zaświadczenia o stanie zdrowia (opcjonalnie prześwietlenie klatki piersiowej, zaświadczenie o przyjęciu przynajmniej pierwszej szczepionki przeciw WZW typ B)
  • Zdjęcia formatu paszportowego