Do góry

SŁOWNIK STANOWISK – ADMINISTARTOR IT

Administrator IT


Opis stanowiska: Administracja i zarządzanie systemem informatycznym, siecią komputerową w środowisku korporacyjnym, nadzór nad jej prawidłowym działaniem, usprawnianie działania. Administrator IT zajmuje się również nadzorem nad pracą firm zewnętrznych związanych z IT, rozwiązuje problemy związane z działaniem sieci komputerowej, dba o prawidłowe działanie sprzętu multimedialnego.


Wymagane kompetencje: Większość pracodawców wymaga od kandydatów wykształcenia wyższego, technicznego, oraz doświadczenia w pracy związanej z zarządzaniem bazami danych i sieciami komputerowymi. Istotna jest umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej, znajomość różnych środowisk programowania, technologii w zakresie bezpieczeństwa. Przydatna jest również znajomość branżowego języka angielskiego.