Do góry

SŁOWNIK STANOWISK – ELEKTRYK

Elektryk


Opis stanowiska: Osoba na tym stanowisku wykonuje głównie prace związane z projektowaniem, montażem, oraz konserwacją instalacji elektrycznych. W zakres obowiązków elektryka wchodzi również nadzór nad pracą urządzeń elektrycznych, odpowiednie dobieranie i ustawianie ich parametrów, wykonywanie przeglądów technicznych, ocena stanu maszyn.


Wymagane kompetencje: Umiejętność projektowania, instalacji, oraz konserwacji urządzeń elektrycznych, zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonywanie instalacji elektrycznych, telefonicznych, oraz telewizyjnych. Sumienność, dokładność, oraz znajomość zasad BHP. Większość pracodawców wymaga wykształcenia technicznego, o kierunku technicznym, szczególnie elektrycznym, oraz doświadczenia zawodowego. Często wymagane jest również posiadanie uprawnień SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), jeśli praca ma być wykonywana w Polsce.