Do góry

SŁOWNIK STANOWISK – IZOLER

Izoler


Opis stanowiska: Izoler zajmuje się głównie wykonywaniem różnego rodzaju izolacji na urządzeniach w dużych zakładach przemysłu produkcyjnego. Często projektuje i wykonuje izolację, w zależności od zapotrzebowań produkcyjnych.


Wymagane kompetencje: Wykształcenie techniczne w zawodzie, umiejętność czytania projektów, znajomość technik wykonywania izolacji (termiczne, wodociągowe itp.). Wielu pracodawców wymaga udokumentowanego doświadczenia, szczególnie pożądane jest doświadczenie zdobyte w dużych zakładach produkcyjnych. Często nie bez znaczenia są również zdobyte przez kandydata na to stanowisko uprawnienia spawalnicze, energetyczne itp.