Do góry

SŁOWNIK STANOWISK – Opiekun osób starszych

Opiekun 

Opis stanowiska: Sprawowanie opieki nad podopiecznymi obejmuje dbałość zarówno o ich kondycję fizyczną jak i psychiczną. Zakresy obowiązków w poszczególnych ośrodkach mogą się nieznacznie różnić miedzy sobą (większy nacisk na pomoc typowo fizyczną lub wsparcie psychiczne) w zależności od tego jakimi osobami się opiekujemy. Rezydenci w domach opieki zmagają się z wielorakimi problemami i potrzebują pomocy w różnych sprawach życia codziennego i społecznego. Dlatego też zaraz po przyjeździe każdy Pracownik bierze udział w Obowiązkowy Szkoleniu – jest to szkolenie, które obejmuje zdrowie i bezpieczeństwo, organizację, żywienie, regulamin domu opieki i oczywiście zasady postępowania z podopiecznymi i zakres pomoc jaki jest im niezbędny. Pracodawca pomaga również w zrobieniu odpowiednich kursów NVQ oraz daje możliwości awansu osobom zaangażowanym i wyróżniającym się w pracy.