Do góry

SŁOWNIK STANOWISK – POMOCNIK BUDOWLANY

Pomocnik Budowlany

Opis stanowiska: Osoba pracująca jako pomocnik budowlany będzie podlegała wykwalifikowanym robotnikom, dla których ma stanowić pomoc i wsparcie. Zakres obowiązków pomocnika budowlanego jest duży, ale uzależniony głównie od charakteru budowy. Często w tym charakterze zatrudnia się osoby do prac wykończeniowych, oraz remontowych.


Wymagane kompetencje: Od osób na tym stanowisku wymagane jest najczęściej jakiekolwiek doświadczenie w pracy w branży budowlanej. Dla pracodawców istotna jest dobra organizacja pracy własnej, sumienność, oraz zaangażowanie. Ważna jest też łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, oraz zdyscyplinowanie.