Do góry

SŁOWNIK STANOWISK – SEKRETARKA

Sekretarka


Opis stanowiska: Do osoby zatrudnionej na stanowisku sekretarki należy wiele zadań, głównie związanych ze sprawami administracyjnymi oraz organizacyjnymi. Sekretarka pilnuje prawidłowego obiegu korespondencji, umawia spotkania, zajmuje się gośćmi przychodzącymi do firmy, oraz pośredniczy w kontaktach przełożonych z personelem i interesantami. Zajmuje się również czynnościami pomocniczymi, takimi jak odbieranie telefonów, nadawanie paczek, często organizuje wyjazdy służbowe, lub pomaga w obsłudze konferencji i spotkań. Dba o prawidłowe i harmonijne działanie biura.


Wymagane kompetencje: Pracodawcy mają różne kryteria selekcji sekretarek. Najczęściej wymagane jest wykształcenie minimum średnie, umiejętność obsługi programów Ms Office, oraz urządzeń biurowych (telefon, fax, xero, drukarka). Ważne są również: łatwość nawiązywania kontaktów, zdyscyplinowanie, dobra organizacja pracy własnej, oraz takt i dyskrecja, z uwagi na dostęp do wielu poufnych informacji dotyczących organizacji firmy. Dodatkowo, bardzo ważnym atutem jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.