Do góry

Słownik Stanowisk – Dyrektor handlowy

Dyrektor handlowy


Opis stanowiska: Praca na tym stanowisku wymaga prowadzenia działalności z zakresu handlu zagranicznego, zawierania umów i kontraktów, prowadzenia negocjacji z dystrybutorami w kraju i za granicą. Wymaga częstych wyjazdów i dużej dyspozycyjności, ze względu na nienormowany czas pracy. Dyrektor handlowy podlega jedynie Dyrektorowi Generalnemu. Jest odpowiedzialny za zarządzanie polityką handlową firmy, opracowywanie strategii i planów sprzedaży, oraz nadzór nad ich realizacją. Przygotowuje także firmę do podejmowania nowych zadań.


Wymagane kompetencje: Od kandydata wymagane jest wykształcenie wyższe (głównie kierunki ekonomiczne lub prawnicze), oraz co najmniej kilkumiesięczne przeszkolenie w praktyce. Pożądane jest również uczestnictwo w szkoleniach w zakresie prawa handlowego, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, i znajomość przynajmniej dwóch języków obcych w stopniu umożliwiającym komunikację. Często pracodawcy wymagają, aby kandydat na stanowisko dyrektora handlowego był w wieku do lat 40 i w dobrej kondycji zdrowotnej.