Do góry

SŁOWNIK STANOWISK – ZBROJARZ

Zbrojarz

Opis stanowiska: Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy wykonywanie prac zbrojeniowo- betoniarskich, takich jak: przygotowywanie i montaż zbrojenia, wykonywanie mieszanek betoniarskich, dodatków do mieszanek. Zbrojarz powinien również swobodnie posługiwać się rysunkiem i dokumentacją techniczną.


Wymagane kompetencje: Większość pracodawców wymaga od kandydatów doświadczenia zawodowego. Ważnym atutem jest również umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, sporządzanie rysunków technicznych. Wymagana jest dobra kondycja fizyczna pracownika, sumienność i dokładność w wykonywanej pracy, oraz znajomość i przestrzeganie zasad BHP.